PAMÄT

"Duševní výcvik prostřednictvím jistých technik soustředění vytvářel v každé indické generaci lidi s fenomenální pamětí. 

Sir T. Vidžajarághavačárí popsal v Hindustan Times prověrku moderních profesionálních „pamatovačů“ z Madrásu: „Tito muži byli neobyčejně vzdělaní v sanskrtské literatuře. Usazeni uprostřed početného publika byli schopni projít zkouškami, kterým je podrobovalo několik posluchačů najednou. Prověrka vypadala asi takto: Jedna osoba zvonila na zvonec a ‚pamatovač‘ spočítal počet úderů. Jiná osoba diktovala z papíru dlouhý aritmetický příklad obsahující sčítání, odčítání, násobení a dělení. Třetí člověk recitoval dlouhé série veršů z Rámájany nebo Mahábháraty , které bylo třeba opakovat; čtvrtý předložil problémy z prozódie, vyžadující složení slok v příslušném metru na daný námět tak, aby každý verš končil stanoveným slovem; pátý člověk vedl se šestým teologickou rozpravu, která musela být citována přesně v tom pořadí, jak byla přednesena, a sedmý muž otáčel po celou tu dobu kolem a zkoušený musel spočítat počet otoček. Muž s dobrou pamětí musel to všechno provádět jen v duchu, žádný papír a tužka mu nebyly povoleny. Tlak na jeho schopnosti musel být obrovský. Lidé zpravidla z nevědomé závisti takové výkony podceňují a tvrdí, že jsou jenom prověrkou nižších mozkových funkcí. Není to však pouze otázka paměti. Vyšším faktorem je nesmírné soustředění mysli."

PREMA SHAKTI YOGA

POZOR ZAČÍNAME!!!

jesenno/zimné stretnutia štartujú budúci týždeň
prvé koštovno/informačno - prihlasovacie je ZDARMA v týchto termínoch:

26.9.2016 19:45 STROPKOV fitko Šarišská ul.
27.9.2016 17:45 SVIDNÍK zdrav. zar. DOST

►viac info a prihlášku nájdete na odkaze: http://www.siluetika.com/p/prihlaska.html
počet miest je obmedzený!

PRAVIDELNÉ TERMÍNY budú:


▬ pondelky a stredy Stropkov 19:40 - 21:10
▬ utorky a štvrtky Svidník 18:45 - 19:15


Ak máte požiadavku na iné info než je k dispozícii, píšte mi sem do správ, alebo sms a buďte prosím na odpoveď trpezliví, ak to ponáhľa kľudne aj volajte, len do 25.9. som ešte pracovne v zahraničí, tak reagovať budem až budem mocť. Vďaka za pochopenie :-)

Teším sa na vás ♥ Martina
+421944571892

POSTUP

Nerozumný majster učí svojich žiakov len jednu cestu a tí ňou potom idú a jedujú sa, že výsledky prichádzajú len ťažko alebo neprichádzajú vôbec. Rozumný majster svojim žiakom predkladá vejár možností a nechá ich nakombinovať si svoj vlastný postup.

PREMA SHAKTI YOGA

CITÁT

“Nie si tu na to, aby si bol dokonalý. Si tu na to, aby si svojou láskou posunul svet do novej dimenzie. Je v poriadku, ak je nepochopiteľný a emocionálny, či dokonca neusporiadaný… Si tu len z jediného dôvodu – máš pomôcť vzniknúť novej kvalite vedomia. Takej, kde sa ľudia cítia dostatočne bezpečne na to, aby sa nemuseli večne chrániť a brániť, a mohli si dovoliť byť sebou samými. Nahými. Nefalšovanými. Kompletnými.“ - Paige Bartholomew

PREMA SHAKTI YOGA

STRACH


Učitelia jogy namiesto siahodlhého teoretizovania často používajú krátke, poučné historky. Jedna z nich hovorí, akú moc má myseľ:

Stretol pútnik na ceste mor. „Kam ideš?“, spýtal sa ho. „Idem do mesta usmrtiť päťtisíc ľudí“, odpovedal mor. Po čase sa stretli znovu: „Povedal si, že ideš zabiť päťtisíc ľudí, ale zabil si ich až päťdesiattisíc!“, vyčítal mu pútnik, „Nie“, odvetil mor. „Zabil som len päťtisíc, tí ostatní zomreli od strachu“.

PREMA SHAKTI YOGA

CITÁT


Mistr nikdy neradil k otrocké víře. ‚Slova jsou jenom skořápky,‘ říkával. ‚Získej si přesvědčení o přítomnosti Boha svým vlastním radostným kontaktem s ním v meditaci.‘


CITÁT


"Tvrdé jádro lidského egoismu lze těžko vyloupnout jinak než hrubě. Teprve když zmizí, nalezne Božství nezatarasený kanál; marně se pokouší proniknout do srdcí zatvrdlých sobectvím."