POZNÁNÍ

„Vnější rituál nemůže zničit nevědomost, protože obojí není vzájemně protikladné,“ napsal Šankara ve své slavné Stovce strof.

„Jedině realizované poznání ničí nevědomost... Poznání nelze vyvolat
jinak než dotazováním: Kdo jsem? Jak se zrodil tento vesmír? Kdo je
jeho tvůrcem? Jaká je jeho materiální příčina? Takové je ono zmíněné
dotazování.“ Intelekt nemá na tyto otázky odpověď; proto vytvořili ršijové jako techniku duchovního dotazování jógu."
 
Vycentrovanie osobnej sily

Všetko sa točí dookola ako zem, galaxie, prebieha cyklicky a má svoj stred, alebo ťažisko. Tak aj človek, je ako kruh a aj v ňom v jeho duši je stred. Tento stred je živý a silný a má veľkú príťažlivosť.
Byť v tomto strede znamená o všetkom vedieť, vnímať všetko okolo seba rovnocenne a mať ku všetkému rovnako blízko.LPĚNÍ NA TOTOŽNOSTI, KTERÁ NÁS TRÁPÍ

Photo Credit  Anna Shakina
Řekněme, že jako já pracujete se svým stavem. Že nastala chvíle, kdy jste ho pročistili cvičeními, prací, meditací a oblaka co zastírala podstatu jsou pryč.

Odhalil se prostor, svítí v něm slunce a je v něm hřejivý klid. Co je mi teď dostupné? Radost. Proč? Protože je konec smutku, ÁJURVÉDA tvrdí, že existují jen dvě emoce smutek a radost, ostatní je jenom něco jako tisíc odstínů šedi, jestli víc černé nebo míň, pořád je to jen vytuněný smutek.

Konec smutku otevírá zvláštní prostor. Prostor, v němž se rodí radost, čeká tam zakrytá mraky smutku. Jakmile se prostoru dostane tepla – světla vašeho vědomí, objeví se kvalita radosti. 

 Jakmile se vnitřnímu prostoru dostane dostatek tepla, projeví se skrze vás radost. Vaše struktura se začne měnit. V očích se vám objeví patrný lesk. Začnete vidět v situaci pozitivní potenciál. Začne se měnit vaše řeč a zjistíte, že se spontánně usmíváte nebo dokonce smějete. Vaše jednání se změní, protože se ve vás probudila radost. 

Naneštěstí však někdy radost vypnete dříve, než stačí dozrát. Je to stejné, jako když vypnete elektřinu. Možná dojde ke zkratu. Nebo nějaká vada ve vypínači. A je to. Už žádné teplo. Co se stalo s počátečním nadšením, které jste pociťovali? Vzrůstá nespokojenost. Máte pocit, že meditace už nezabírá. Pracovali jste tvrdě na tom, abyste něco pročistili, ale zdá se, že začnete ještě více lpět na tom, co jste se pokoušeli pročistit, než na tom, co se stane po pročištění.

„Chápu svoji situaci. Probral jsem ji s kamarády. Jsme na sebe napojeni díky stejnému trápení. Rodiče mě kvůli mému trápení milují. A ze stejného důvodu i další lidé okolo mě. Mám kvůli němu i dobrý vztah se svým lékařem. Co si počnu, až to trápení nebudu mít? Přijdu o všechny ty krásné vztahy! Můj svět bude prázdný...“

Možná se to může zdát někomu přehnané, ale vědomě, nebo nevědomě se obáváme, že přijdeme o to, s čím jsme obeznámeni, byť je to třeba bolest. Naše lpění se může stát stále méně patřičným. Krůček, po krůčku postupně překonáváme v životě lpění a trápení. Tvrdě na tom pracujeme a podařilo se nám překonat část našeho trápení a zmatku. Ale v okamžiku, kdy ho zcela překonáte, ztratíte nervy. Je to velký šok. „Je to totiž nuda. Tohle není žádný život. Nemám co říct. Ztratil jsem jiskru. Nedokážu se dostat do tvůrčí nálady.

Můžete zjistit, že vaše tvořivost, dialog, konverzační schopnosti měly co dělat s trápením, a když trápení ustalo, nic z toho zde není.


V tichu vašeho vnitřního prostoru nenacházíte žádnáslova. Jste s pojmovými spekulacemi a snahami u konce. Proč není tento prostor živý? Vyskytl se problém, jak ho oživit. To je důvod, proč tu hovoříme o teple uvědomění. Uvědomění čeho? Samotného prostoru. Deset minut pozornosti k jasnému otevřenému prostoru srdce přinese teplo a v tomto teplu je připravena povstat radost. Jakmile se objeví, je důležité si ji uvědomit. Uvědomění, že vzniká radost, její vznik urychluje, vede k jejímu zrání.

To vše se odráží v našem fyzickém vzhledu. Vaše kůže,obličej a oči struktura vašeho masa, krev a buňky, které předtím vyjadřovali váš smutek, se začínají měnit. Vaše tělo dostává odlišnou zprávu. Jakmile se v tomto prostoru objeví radost, je cyklus dovršen. Místo, abyste dávali najevo vaše utrpení, dáváte najevo vaše osvícení.

 Uvědomění je vnitřním sluncem. Sluncem svítícím na vnitřní obloze. Sluncem, které lze fyzicky vnímat. 

MDD  - podle Probuzení posvátného těla -Tenzin Wangyal Rinpočhe

CESTA K SEBEPOZNÁNÍ

Osvícení lidé z povodí Indu a Gangy sestavili nástroj k pochopení vztahu individuálního já vůči Universu, Absolutnu – Nejvyššímu Já. Hru Jóga hadů a šípů. Uvedly tak na scénu divadlo, kde je možné sledovat jak Líla je univerzální hra vesmírné energie. Právě tato hravá podstata vytváří svět názvů a tvarů – svět jevů a forem. Líla je samotný život, energie vyjádřená jako myriáda forem, tvarů a pocitů, dějů, které jsou neustále předkládány a měněny. Po tisíce let tradice umožňovalo 72 (8x9) polí této hry zkoumat hráčům cesty představující průběh jejich života. 

Základní podstatou hráče je schopnost někým se stát a přijmout roli. To, co je podstatou hráče, může vstoupit do jakékoliv role. Jakmile však hráč vstoupí do hry, jakmile se ztotožní s postavou, kterou hraje, ztrácí pojem o své pravé podstatě. Zapomene na základ, jímž je hraní hry.

Svatí muži, kteří hru Líla vymysleli, používali herní desku k uvědomění si přítomného stavu vlastního bytí. Pozorováním směru pohybu z jedné sféry do druhé mohli prakticky sledovat, kteří hadi je táhnou dolů a které šípy, je vynášejí vzhůru. O pohybech rozhodovala karmická kostka, která při hození stejně naznačovala jejich vlastní vývoj, protože představovala přítomný stav hráče. Vědomě pozorovali postup, jakým se pohybují a hráli hru stále dál a bedlivě sledovali své reakce, když se dostali na pole s hadem nebo se šípem. Díky pozorování vlastního vnitřního já byli schopni říct, co to znamená být nezúčastněný – osvobozený zaživa. Systém hry jim zároveň umožňoval hlubší vhled – osvícení, do základů božského poznání, na němž je herní deska založena. Bylo to ale studium posvátných textů, léta meditace a objevování vlastního já zároveň prostřednictvím jógy, které je přivedlo stvořit takový nástroj. 


Tak vznikla možnost pochopení Jedinečnosti a Hry: LÍLA –JÓGA HADŮ A ŠÍPŮ. Hry o Sebepoznání. Zde je její představení s obrázkovým průvodcem na pokračování.

podle knihy Harish Johari: Jóga hadů a šípů, LÍLA – CESTA K SEBEPOZNÁNÍ

 

Ženská logika :-DŽeny majú schopnosť hovoriť očami a kto nerozumie jednému pohľadu nerozumie ani dlhým vysvetľovaniam...

DDASFD


KAŽDODENNÍ ŽIVOT JSOU VZTAHY

a to jak vztahy, které chováme vůči sobě navzájem, tak vztah, který máme sami se sebou. Tyto vztahy by ideálně měla charakterizovat jasnost, soucit a láska. Často je snazší milovat a respektovat druhé než sebe. Vztahy jsou zrcadlem, jehož máme využívat k vlastnímu učení, pátrání a zkoumání. Prostřednictvím tohoto učení může dojít k vnitřní transformaci. Nemáme-li jasné vztahy, naši pohodu narušují zmatek a konflikty.

Emoce jako hněv, strach nebo úzkost jsou důsledkem reakcí na naše každodenní vztahy. Tyto reakce vznikají kvůli nepozornosti v určitém okamžiku. Každý člověk musí věnovat naprostou pozornost vlastním myšlenkám, pocitům a emocím. Pokud to nedělá, myšlenky, pocity a emoce se nestráví a mohou způsobit otravu těla stejně jako špatné kombinace potravin. Každá emoce je biochemická odezva na určitý problém a může vyprovokovat dóši. Strach a úzkost provokují vátu, pittu narušují zlost a nenávist a kaphu zvyšují připoutanost a chamtivost.

Důležitou roli v každodenním životě hraje meditace, jež je mocným nástrojem sloužícím k udržení zdraví. Slovník uvádí, že výraz meditace znamená „myslet, uvažovat, procházet a zkoumat“. Z této definice však ani v nejmenším nevyplývá hluboký význam slova meditace. Meditace je činnost jasného vnímání, pozorování s plným vědomím a bez jakéhokoli závěru, posuzování nebo kritiky. Meditace vyžaduje, abyste se naprosto sjednotili s daným okamžikem. Sjednocením dochází v psychice člověka k radikální změně. Při uvědomování si každého okamžiku dochází k očistě těla, mysli a vědomí. To vás dovede do stavu klidu a míru plného radosti, blaženosti a osvícení.

V tomto bodě se život stává spontánní meditací.<3

Dja-Dja Spa