CITÁT

“Čím vyššie sa vznesieme, tým menší sa zdáme tým, čo nevedia lietať.” - Friedrich Nietzsche


DUCHOVNÁ ÚCTA

„Text Bhagavadgíty je součástí velikého eposu Mahábháraty a obsahuje několik klíčových bodů (vjásakúta)“, píše Šrí Ánanda. „Ponecháme-li tyto klíčové body nepovšimnuty, nenajdeme nic víc než mytologické příběhy zvláštního typu, které není snadné pochopit. Ponecháme-li tyto klíčové body bez vysvětlení, ztratíme vědu, kterou dochovával východ s nadlidskou trpělivostí po tisíciletí experimentování. Teprve komentáře Láhirího Mahášaje objasnily bez alegorií samu vědu náboženství, která byla tak chytře postavena mimo dohled v hádance slov a obrazů. Už to není pouhé nesrozumitelné žonglování slovy; mistr prokázal, že jinak nesmyslné formule védské bohoslužby jsou plny vědeckého smyslu... Víme, že člověk je zpravidla bezmocný vůči vzdouvajícímu se příboji špatných vášní, ale ty jsou zbaveny moci a člověk k nim nenalezne žádný motiv, když mu vzejde z krije vědomí vyššího a trvalého blaha. Odmítnutí nižších vášní je tu synchronizováno se zajištěním blaženosti. Bez této orientace by stovky morálních ponaučení, která znají pouhé negativy, byly pro nás bezcenné.
Naše dychtění po světské činnosti v nás ubíjí smysl pro duchovní úctu.
Nemůžeme pochopit Veliký život za všemi jmény a formami jen proto, že věda nám dává poznat, jak můžeme využívat sil přírody; tato znalost živí pohrdání jejími nejvyššími tajemstvími. Náš vztah k přírodě je prakticky obchodní. Škádlíme ji, tak říkajíc, abychom poznali, jak jí využít, aby sloužila našim účelům; využíváme jejích energií, ale jejich Zdroj zůstává dosud nepoznán. Ve vědě je náš vztah k přírodě vztahem, který existuje mezi člověkem a jeho sluhou, nebo ve filozofickém smyslu je jako zatčený na lavici svědků. Podrobujeme ji křížovému výslechu, pečlivě vážíme její výpovědi na lidských vahách, které nemohou změřit její skryté hodnoty. Na druhé straně, když je naše já ve styku s vyšší sílou, příroda automaticky poslechne vůli člověka bez stresu či napětí. Toto ovládání přírody bez úsilí nazývá nic nechápající materialista ‚zázračným‘."

CITÁT

"...připomínal stromy, jež se hluboko sklánějí pod tíhou zrajících plodů; jenom neplodné stromy zvedají hlavy vysoko v prázdném chvástání..."PAMÄT

"Duševní výcvik prostřednictvím jistých technik soustředění vytvářel v každé indické generaci lidi s fenomenální pamětí. 

Sir T. Vidžajarághavačárí popsal v Hindustan Times prověrku moderních profesionálních „pamatovačů“ z Madrásu: „Tito muži byli neobyčejně vzdělaní v sanskrtské literatuře. Usazeni uprostřed početného publika byli schopni projít zkouškami, kterým je podrobovalo několik posluchačů najednou. Prověrka vypadala asi takto: Jedna osoba zvonila na zvonec a ‚pamatovač‘ spočítal počet úderů. Jiná osoba diktovala z papíru dlouhý aritmetický příklad obsahující sčítání, odčítání, násobení a dělení. Třetí člověk recitoval dlouhé série veršů z Rámájany nebo Mahábháraty , které bylo třeba opakovat; čtvrtý předložil problémy z prozódie, vyžadující složení slok v příslušném metru na daný námět tak, aby každý verš končil stanoveným slovem; pátý člověk vedl se šestým teologickou rozpravu, která musela být citována přesně v tom pořadí, jak byla přednesena, a sedmý muž otáčel po celou tu dobu kolem a zkoušený musel spočítat počet otoček. Muž s dobrou pamětí musel to všechno provádět jen v duchu, žádný papír a tužka mu nebyly povoleny. Tlak na jeho schopnosti musel být obrovský. Lidé zpravidla z nevědomé závisti takové výkony podceňují a tvrdí, že jsou jenom prověrkou nižších mozkových funkcí. Není to však pouze otázka paměti. Vyšším faktorem je nesmírné soustředění mysli."

PREMA SHAKTI YOGA

POZOR ZAČÍNAME!!!

jesenno/zimné stretnutia štartujú budúci týždeň
prvé koštovno/informačno - prihlasovacie je ZDARMA v týchto termínoch:

26.9.2016 19:45 STROPKOV fitko Šarišská ul.
27.9.2016 17:45 SVIDNÍK zdrav. zar. DOST

►viac info a prihlášku nájdete na odkaze: http://www.siluetika.com/p/prihlaska.html
počet miest je obmedzený!

PRAVIDELNÉ TERMÍNY budú:


▬ pondelky a stredy Stropkov 19:40 - 21:10
▬ utorky a štvrtky Svidník 18:45 - 19:15


Ak máte požiadavku na iné info než je k dispozícii, píšte mi sem do správ, alebo sms a buďte prosím na odpoveď trpezliví, ak to ponáhľa kľudne aj volajte, len do 25.9. som ešte pracovne v zahraničí, tak reagovať budem až budem mocť. Vďaka za pochopenie :-)

Teším sa na vás ♥ Martina
+421944571892

POSTUP

Nerozumný majster učí svojich žiakov len jednu cestu a tí ňou potom idú a jedujú sa, že výsledky prichádzajú len ťažko alebo neprichádzajú vôbec. Rozumný majster svojim žiakom predkladá vejár možností a nechá ich nakombinovať si svoj vlastný postup.

PREMA SHAKTI YOGA

CITÁT

“Nie si tu na to, aby si bol dokonalý. Si tu na to, aby si svojou láskou posunul svet do novej dimenzie. Je v poriadku, ak je nepochopiteľný a emocionálny, či dokonca neusporiadaný… Si tu len z jediného dôvodu – máš pomôcť vzniknúť novej kvalite vedomia. Takej, kde sa ľudia cítia dostatočne bezpečne na to, aby sa nemuseli večne chrániť a brániť, a mohli si dovoliť byť sebou samými. Nahými. Nefalšovanými. Kompletnými.“ - Paige Bartholomew

PREMA SHAKTI YOGA